pavizguoti

pavizguoti
pavizgúoti 1. tr. kurį laiką linguoti: Pavizgúoti vaiką Šts. 2. intr. NdŽ kiek laiko svyruoti, linguoti. 3. intr. NdŽ kiek paeiti linguojant, svyruojant. \ vizguoti; pavizguoti; parvizguoti; suvizguoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • parvizguoti — intr. vizguojant, siūbuojant būti parnešamam (apie siūbuojantį daiktą): Parlek žirgelis, parvizguo[ja] balnelis (d.) Sd. vizguoti; pavizguoti; parvizguoti; suvizguoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvizguoti — intr. trumpai sulinguoti, susvyruoti: Laivas sujuda, suvyzguoja ir stipriai pūškuodamas tolsta nuo kranto rš. | refl.: Užsikabinau ant to senio kai dramblys, o tas senis vyzgu vyzgu susivyzgãvo į šonus Skr. vizguoti; pavizguoti; parvizguoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vizguoti — vizguoti, uoja ( uona), ãvo intr., vyzguoti 1. L801 vizginti, mataruoti į šalis: Šuo bėga keliu vizguodamas Šts. | Vizguote vizguoja į visas puses su uodega (nuometu) Šts. ^ Širmis šika, uodega vizguoja (grąžtu gręžia) Sln. | refl. L201. 2. NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”